Strategic Planning

Organisation
Business

How Good is Your Governance Limited

How Good is Your Governance

The Mount Business Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
United Kingdom

We provide governance support services for charities and other not-for-profit boards
Event

Northern Ireland Human Rights Commission

The NI Human Rights Commission wants to hear from you. Come and tell us what you think our priorities should be for the next 3 years.
Derry/Londonderry
Organisation
Business

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
216 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
BT126AH
Ireland

Cuireann Cinnteacht seirbhísí tacaíochta agus comhairle straitéiseacha ar fáil do ghach saghas grúpa. Is é an aidhm atá ag Cinnteacht ná cuidiú le grúpaí a gcuid spriocanna a bhaint amach agus le tacú leo cur lena gcuid oibre. ________________________________________________________________________ Cinnteacht provides a range of services to clients including research, policy work, social media management, bespoke training and more. We use our knowledge and experience to meet clients' needs.