Comhairle na Gaelscolaíochta

Comhairle na Gaelscolaíochta

Teach an Gheata Thiar
Westgate House
Béal Feirste
BT1 6ED
United Kingdom

Contact Details

Comhairle na Gaelscolaíochta

An foras ionadaíoch thar ceann na Gaelscolaíochta. Representative body for Irish-medium Education.

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na Gaelscolaíochta. Chuir an Roinn Oideachais ar bun í sa bhliain 2000 leis an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh.
Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta í CnaG le stádas carthanachta. Is Foras Poiblí NeamhRannach í agus faigheann sí a bunchistiú trí dheontas i gcabhair ón RO. Is é ról CnaG an ghaelscolaíocht a chur chun cinn agus réimse leathan feidhmeanna a chur i gcrích chun forbairt na Gaelscolaíochta a éascú ar leas an phobail.

Comhairle na Gaelscolaíochta is the representative organisation for Irish-medium Education. The Department of Education established it in 2000 to promote, facilitate and encourage Irish-medium Education.

It is a company limited by guarantee with a charitable status. It is a Non-Departmental Public Body and receives its core funding through grants from the Department of Education. The role of CnaG is to promote Irish-medium Education and fulfil a number of functions in developing Irish-medium Education and its facilitation for the benefit of the public.

No content

This organisation doesn't have any publicly available content.

More Information

Type of Organisation

Other

Team

  • Pól Ó Mórdha