Job | Full Time

Cúntóirí Chúram Lae L2 & L3

Ionad Uíbh Eachach

Other
Full time & Part time hours available
30.00
Uaireanta: Postanna Lán- aimseartha & Páirt-aimseartha ar fáil Lán-aimseartha 30-35 uair/seachtain Páirt-aimseartha 20-25 uair/seachtain

Riachtanach:

  • Gaeilge líofa  & NVQ L2 nó L3
  • GCSE Irish/Gaeilge  & Béarla Grád C nó níos airde

Inmhianaithe:

  • Taithí cuí san earnáil luathbhlianta Ghaeilge
  • Ard Leibhéal Gaeilge Grád C nó níos airde nó Cáilíocht Choibhéiseach
  • Tuarastal:  L2 £7.90 L3 £8.10/uair 

Cúntóirí Chúram Lae (sealadach)  **Glacfar le hiarrthóirí atá ag obair i dtreo L2 nó L3

Riachtanach:

  • Gaeilge líofa  
  • GCSE Irish/Gaeilge  & Béarla Grád C nó níos airde

Inmhianaithe:

  • Taithí cuí san earnáil luathbhlianta Ghaeilge
  • Ard Leibhéal Gaeilge Grád C nó níos airde nó Cáilíocht Choibhéiseach
  • Tuarastal:  £7.83

 

Tags:

Closing Date

Monday / 18 February 2019 5:00pm
5:00pm

Contact Details

Mary Rose Scott

Ionad Uíbh Eachach

[email protected]

34a Iveagh Crescent
Belfast
BT12 6AW
United Kingdom

More Information

Tá na postanna seo á mhaoiniú ag

Ionad Uíbh Eachach

Is fostóir chomhdheisithe é Ionad Uíbh Eachach

Ionad Uíbh Eachach is an equal opportunities employer

Files

Foirm Iarratas IUE CCL Feabhra 2019.docx