Job | Full Time

Cúntóirí Chúram Lae & Foireann Shealadach

Ionad Uíbh Eachach

Other
Tuarastal: L2 £8.72/ L3 £8.82/uair
35.00
Ar mhaith leat a bheith ag obair in Ionad Bríomhar Chúram Lae Gaeilge atá ag fás agus ag forbairt seirbhísí nua don phobal Gaeilge? Cúntóirí Chúram Lae de dhíth ar Ionad Uíbh Eachach le Gaelchúram Uíbh Eachach a fhorbairt agus a leathnú

Riachtanach:

  • Gaeilge líofa  
  • GCSE Irish/Gaeilge  & Béarla Grád C nó níos airde

Inmhianaithe:

  • Taithí cuí san earnáil luathbhlianta Ghaeilge
  • Ard Leibhéal Gaeilge Grád C nó níos airde nó Cáilíocht Choibhéiseach

Cúntóirí Chúram Lae  L2 & L3

Uaireanta: Postanna Lán- aimseartha & Páirt-aimseartha ar fáil

Lán-aimseartha    30-35 uair/seachtain

Páirt-aimseartha  20-25 uair/seachtain

Closing Date

Wednesday / 30 September 2020 6:00pm
6:00pm

Contact Details

Foirmeacha iarratais le bheith curtha isteach chuig oifig an Ionad

Glacfar le hiarratais ar bhonn atrátha – foscailte do hiarratais i rith ama

Tuilleadh eolais ó Mary Rose  90329180 opt1

[email protected]

Ionad Uíbh Eachach
34a Iveagh Crescent
Belfast
BT12 6AW
United Kingdom

Tá na postanna seo á mhaoiniú ag Ionad Uíbh Eachach. Is fostóir chomhdheisithe é Ionad Uíbh Eachach, Ionad Uíbh Eachach is an equal opportunities employer