Cinnteacht

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
216 Bóthar na bhFál
Béal Feirste
BT126AH
Ireland

Opening Hours

Luan - Aoine: 9:00am - 5:00pm

Monday - Friday: 9:00am - 5:00pm    

Cuireann Cinnteacht seirbhísí tacaíochta agus comhairle straitéiseacha ar fáil do ghach saghas grúpa. Is é an aidhm atá ag Cinnteacht ná cuidiú le grúpaí a gcuid spriocanna a bhaint amach agus le tacú leo cur lena gcuid oibre. ________________________________________________________________________ Cinnteacht provides a range of services to clients including research, policy work, social media management, bespoke training and more. We use our knowledge and experience to meet clients' needs.

Tá réimse leathan seirbhísí ar fáil ó Chinnteacht, agus is é an sprioc atá leis na seirbhísí seo ar fad ná tacaíocht a chur ar fáil do ghrúpaí agus le cuidiú leo lena gcuid oibre.  
Ó phleanáil straitéiseach go dearadh grafaice, oiliúint ar na meáin shóisialta go taighde sa phobal, bímid ag obair le grúpaí lena riachtanais a chomhlíonadh.  
I measc na seirbhísí atá á n-ofráil i láthair na huaire, tá taighde, pleanáil straitéiseach, tacaíocht phraiticiúil, dearadh grafaice, traenáil nó bainistiú ar na meáin shóisialta agus eile.  Má tá seirbhísí eile de dhíth ort nó ar do ghrúpa, déan teagmháil linn leis seo a phlé.
____________________________________________________________________________________

Cinnteacht provides a range of services to its clients and its aim is to support them in the work that they do.
From strategic planning to graphic design, social media management to policy research, Cinnteacht works with groups to meet their needs.  
Please get in touch if you'd like to discuss services from Cinnteacht.

No content

This organisation doesn't have any publicly available content.

More Information

Type of Organisation

Business

Team

  • Ursula Ní Shabhaois